De Anton de Kom Stichting

De stichting werd in 1985 opgericht door twee kinderen van Anton de Kom, zijn dochter Judith en zijn zoon Antoine (Ton). De andere twee kinderen, Ad en Cees, werden in het bestuur respectievelijk vertegenwoordigd door dochter Els en zoon Jules. Een deel van het huidige bestuur wordt nog steeds gevormd door directe nazaten van De Kom.

v.l.n.r. : zittend Ad de Kom, Judith Allard-de Kom staand Cees de Kom en Antoine de Kom

De stichting werd Lespeki gi Anton de Kom genoemd. Dit betekent in het Surinaams respect / eerherstel voor Anton de Kom. In september 2021 werd de naam gewijzigd in Anton de Kom Stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Els de Kom
Thea de Kom
Monique de Kom
Vincent de Kom (secretaris)
Job Cohen
Carl Haarnack (voorzitter)
Grace Stelk
Erika Marseille (penningmeester)

Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.

Het RSIN nummer van de stichting is 80.63.76.703. De stichting werft fondsen door giften te vragen van personen en organisaties die de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting steunen. Uitgaven worden uitsluitend gedaan voor activiteiten binnen de doelstellingen en het beleidsplan (zie onder Home).

Voor vragen en informatie: info@antondekomstichting.nl

Voor vragen van de pers:
Graag contact opnemen met Vincent de Kom (secretaris):

Gouvernementsplein Paramaribo, begin 19e eeuw.

Jaarverslag 2022

Op 22 februari verscheen en prachtige uitgave uitgave van niet eerder uitgegeven werk van Anton de Kom: de Anangsieh Tories. Hij schreef dit boek tussen 1933 en 1937. Enkele bestuursleden hebben hier hun bijdrage achter de schermen aan geleverd.

Op 24 maart werd de tentoonstelling “Anton de Kom; Strijder, schrijver, wegbereider” geopend in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Deze tentoonstelling loopt tot januari 2024.

Er is op 29 juni een Stolperstein aangebracht voor het huis in de Johannes Camphuijsstraat 296 in Den Haag, waar Anton de Kom (1898–1945) en zijn gezin hebben gewoond. Er was

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor het leven van Anton de Kom. Er zijn veel bijeenkomsten geweest waar familieleden van Anton de Kom of bestuursleden van de stichting acte de présence hebben gegeven. Zoals bij de 4 mei herdenkingen in Loenen, Kamp Vught,op het Anton de Komplein te Amsterdam en in het programma The Peter Talks aflevering Nooit Vergeten. Er waren bestuursleden aanwezig bij het overleg in het Catshuis met betrekking tot de excuses voor het slavernijverleden.

Bijzonder was de onthulling van de gedenksteen van Anton de Kom in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 24 november 2022, waar de dochter van Anton de Kom herinneringen ophaalde aan haar vader en voorlas uit zijn werk.

Vanaf 1 januari 2022 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI. Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding en is in 2022 regelmatig bijeen geweest. Het jaarverslag is in de bestuursvergadering van 20 maart 2023 vastgesteld.

________________________________________

Jaarverslag 2021

Het leven en werk van Anton de Kom komt steeds meer in de belangstelling en er is veel publiciteit geweest (zie onder NIEUWS).

In januari nam de Tweede Kamer een motie aan voor eerherstel van Anton de Kom. In de motie wordt gevraagd om een ‘ruiterlijk gebaar, waarin het foutieve handelen van de toenmalige overheid inzake Anton de Kom ondubbelzinnig wordt erkend’.

In 2021 heeft de stichting samen met The Black Archives en Atlas Contact een schrijfwedstrijd georganiseerd waarin mensen zich konden uitspreken over de betekenis van Anton de Kom. De stichting heeft zich beziggehouden met de voorbereiding van de tentoonstelling “Anton de Kom; Strijder, schrijver, wegbereider” die in 2022 plaatsvindt in het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Er is een vertaling uitgekomen van Wij slaven van Suriname in het Duits en er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling.
Ter gelegenheid van de jaarwisseling 2021-2022 heeft de Uitgeverij Atlas Contact een speciale uitgave van Anangsieh Tories van Anton de Kom uitgegeven.
De stichting heeft ook bijdragen geleverd aan onder andere: de 4 mei herdenking op het Anton de Komplein in Amsterdam, de tentoonstelling ”400 jaar Hugo de Groot” en de podcast Anton de Kom “Strijden ga ik”.

In het voorjaar heeft de stichting lesmateriaal ontwikkeld voor het basis onderwijs, dat bestaat onder andere uit een korte film met een achterkleindochter van Anton de Kom. Aan de hand van groepsopdrachten worden kinderen gestimuleerd te denken vanuit ‘het perspectief van een ander’.

In september 2021 werd de naam van de stichting gewijzigd in Anton de Kom Stichting en zijn de statuten van de stichting geactualiseerd om ANBI te kunnen worden. Vanaf 1 januari 2022 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI. Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen.


Jaarverslag 2020

2020 was een bijzonder jaar voor de stichting. Op 22 juni 2020 werd bekend dat Anton de Kom in de Canon van Nederland werd opgenomen. Wij Slaven van Suriname (1934) opnieuw uitgegeven en op de bestsellerslijst kwam. Dit iconische boek krijgt 86 jaar na publicatie eindelijk de aandacht die het verdient en kwam op de bestsellerlijst. De vertaalrechten zijn verkocht aan een Duitse uitgever. Er is een audio boek uitgegeven dat ten minste 16.000 maal is beluisterd.

De stichting had in 2020 EUR 800 inkomsten uit giften en EUR 534 aan auteursrechten. In 2020 is EUR 500 uitgegeven voor een audio boek en er zijn EUR 427 aan overige kosten gemaakt. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. In 2020 is het bestuur van de stichting een aantal malen bijeen geweest en er zijn drie nieuwe leden in het bestuur benoemd. Het jaarverslag is in de bestuursvergadering van 27 mei 2021 vastgesteld