De Anton de Kom Stichting

De stichting werd in 1985 opgericht door twee kinderen van Anton de Kom, zijn dochter Judith en zijn zoon Antoine (Ton). De andere twee kinderen, Ad en Cees, werden in het bestuur respectievelijk vertegenwoordigd door dochter Els en zoon Jules. Een deel van het huidige bestuur wordt nog steeds gevormd door directe nazaten van De Kom.

v.l.n.r. : zittend Ad de Kom, Judith Allard-de Kom staand Cees de Kom en Antoine de Kom

De stichting werd Lespeki gi Anton de Kom genoemd. Dit betekend in het Surinaams respect / eerherstel voor Anton de Kom.

Wij proberen de bekendheid van Anton de Kom en zijn gedachtengoed in binnen- en buitenland te vergroten. Tevens waken wij over een respectvolle omgang met de erfenis van Anton de Kom.

Het bestuur bestaat uit:

Els de Kom
Thea de Kom (penningmeester)
Monique de Kom
Vincent de Kom (secretaris)
Job Cohen
Carl Haarnack (voorzitter)
Grace Stelk

Voor vragen en informatie: info@antondekomstichting.nl

Voor vragen van de pers:
Graag contact opnemen met Vincent de Kom (secretaris):

Gouvernementsplein Paramaribo, begin 19e eeuw.