De Anton de Kom Stichting

De stichting werd in 1985 opgericht door twee kinderen van Anton de Kom, zijn dochter Judith en zijn zoon Antoine (Ton). De andere twee kinderen, Ad en Cees, werden in het bestuur respectievelijk vertegenwoordigd door dochter Els en zoon Jules. Een deel van het huidige bestuur wordt nog steeds gevormd door directe nazaten van De Kom.

v.l.n.r. : zittend Ad de Kom, Judith Allard-de Kom staand Cees de Kom en Antoine de Kom

De stichting werd Lespeki gi Anton de Kom genoemd. Dit betekend in het Surinaams respect / eerherstel voor Anton de Kom. In september 2021 werd de naam gewijzigd in Anton de Kom Stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Els de Kom
Thea de Kom
Monique de Kom
Vincent de Kom (secretaris)
Job Cohen
Carl Haarnack (voorzitter)
Grace Stelk
Erika Marseille (penningmeester)

Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.

Het RSIN nummer van de stichting is 80.63.76.703. De stichting werft fondsen door giften te vragen van personen en organisaties die de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting steunen. Uitgaven worden uitsluitend gedaan voor activiteiten binnen de doelstellingen en het beleidsplan (zie onder Home).

Voor vragen en informatie: info@antondekomstichting.nl

Voor vragen van de pers:
Graag contact opnemen met Vincent de Kom (secretaris):

Gouvernementsplein Paramaribo, begin 19e eeuw.

Jaarverslag 2020

2020 was een bijzonder jaar voor de stichting. Op 22 juni 2020 werd bekend dat Anton de Kom in de Canon van Nederland werd opgenomen. Wij Slaven van Suriname (1934) opnieuw uitgegeven en op de bestsellerslijst kwam. Dit iconische boek krijgt 86 jaar na publicatie eindelijk de aandacht die het verdient en kwam op de bestsellerlijst. De vertaalrechten zijn verkocht aan een Duitse uitgever. Er is een audio boek uitgegeven dat ten minste 16.000 maal is beluisterd.

De stichting had in 2020 EUR 800 inkomsten uit giften en EUR 534 aan auteursrechten. In 2020 is EUR 500 uitgegeven voor een audio boek en er zijn EUR 427 aan overige kosten gemaakt. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. In 2020 is het bestuur van de stichting een aantal malen bijeen geweest en er zijn drie nieuwe leden in het bestuur benoemd. Het jaarverslag is in de bestuursvergadering van 27 mei 2021 vastgesteld