Anton de Kom in de Canon

Blij verrast waren wij toen we te horen kregen dat Anton de Kom was op genomen in de Canon van Nederland. Voor de familie weer een stapje dichterbij de erkenning die hij verdiend.

De Canon van Nederland bestaat sinds 2006. Op verzoek van de minister van OCW ontwikkelde de commissie Van Oostrom een Canon. Een chronologie als leidraad verdeeld in vijftig vensters, van de Hunebedden tot Europa. Het is de bedoeling dat de Canon een vaste plaats krijgt in het onderwijs. Met name op de basisschool en daarna verdiept in het voortgezet onderwijs.

Sinds de start is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon, met opnieuw een lijn van vijftig vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen.

De commissie vindt het belangrijk om een Canon van Nederland te hebben waarin veel verschillende mensen en groepen zich kunnen herkennen, die ruimte biedt aan verschillende interpretaties van de geschiedenis en oog heeft voor de samenstelling van de huidige maatschappij.

Om die reden is er bijvoorbeeld voor gekozen om Anton de Kom als venster op te nemen.

“De Kom was een Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld. In 1934 publiceerde hij zijn boek ”Wij slaven van Suriname”, een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing. Zijn boek wordt nog steeds veel gelezen, omdat het de koloniale machtsstructuren inzichtelijk maakt voor een groot publiek”.

Op 22 juni 2020 presenteerde de commissie Herijking Canon van Nederland de vernieuwde Canon.

https://www.canonvannederland.nl/nl/antondekom